21-ви Научен конгрес на БЗС

От 18:30 15 юни 2023 До 17:00 17 юни 2023
петък, 16 юни 2023 ( Поток 1 )
09:00
10:30
Панел Протетика. Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на ДентаТехника.
10:30
11:15
Панел Протетика
11:15
12:00
Панел Протетика
12:00
12:45
Панел Протетика
12:45
13:30
Панел Протетика
14:00
14:45
Панел Ендодонтия
14:45
15:30
Панел Ендодонтия
15:30
17:30
Панел Ендодонтия
събота, 17 юни 2023 ( Поток 1 )
09:00
09:45
ПАНЕЛ - АСОЦИАЦИЯ „СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ“, (СДМ)
09:45
10:30
ПАНЕЛ - АСОЦИАЦИЯ „СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ“, (СДМ)
10:30
11:30
ПАНЕЛ - АСОЦИАЦИЯ „СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ“, (СДМ)
11:30
13:00
Участието на лектора и представената тема са осигурени от Асоциация „София Дентал Мийтинг“ по договор с Български зъболекарски съю
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
петък, 16 юни 2023 ( Поток 2 )
09:00
11:00
Лектор по програмата за продължаващо обучение на Световната дентална федерация (FDI CE Programme)
11:00
11:35
Фирмена презентация на „Sandoz“
11:35
13:00
14:00
15:30
Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на „Oral B“
15:30
16:05
Фирмена презентация на „Берли-Хеми/А. Менарини България“
16:05
17:05
Предоставената тема и лектора са по договор за сътрудничество между Българския зъболекарски съюз и Гръцката дентална асоциация
събота, 17 юни 2023 ( Поток 2 )
09:00
10:30
ПОСТЕРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
10:30
11:15
Участието на лектора и представената тема са осигурени от Асоциацията на денталните мениджъри в България по договор с Български зъболекар
11:30
13:30
Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на Спароу Медикъл БГ
14:00
15:30
ПАНЕЛ - АСОЦИАЦИЯ „СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ“, (СДМ)
15:30
16:30
16:45
17:15
Фирмена презентация на Complete Dental Solutions