21-ви Научен конгрес на БЗС


Бъдещето на 3D принтирането и засилващата му се ролята в медицинската и денталната практика


От първите изследвания на добавяне на материали (additive manufacturing) през 80-те години на ХХ век от д-р Хидео Кодама и Чарлс 'Чък' Хъл до RepRap проектът развитието на 3D принт технологиите е насочено към свободата да визуализираме представите си. Тази технология в наши дни не е само нова платформа за създаване на изкуство и развлечение, а намира все по-широко приложение в архитектурата, индустрията и науката. Медицината определено се разкрива като перспективна област за приложението на адитивните технологии. Широкият спектър от методи на принтиране в съчетание с постоянно развиващата се и обогатяващата се гама от материали предлагат алтернативен или напълно нов подход към редица предизвикателства в медицината.


Фокусът на лекцията е върху приложението на 3D технологиите в денталната и медицинската практика. Ще се разгледат основните принципи на 3D принт технологиите и техните предимства в сравнение с традиционните методи за изработка на медицински импланти и протези заедно с предизвикателствата, пред които е изправено приложението на тази технология в денталната и общата медицина. Ще бъдат обсъдени технологичните, регулаторни, етични и социални трудности, които ограничават по-широкото приложение в медицината.


В контекста на денталната медицина, ще бъдат разгледани начините, по които тримерните модели могат да бъдат използвани за създаване на зъбни импланти, протези и други дентални конструкции. Също така ще се обсъдят предимствата на използването на 3D принт технологии в денталната медицина, включително по-голяма точност, по-добра функционалност и по-кратко време на изработка. Ще се представят възможностите за създаване на реалистични тренировъчни модели с цел планиране и проиграване на сложни и редки медицински интервенции. Ще се разгледат и ограниченията от материалите, използвани за принтиране, както и нуждата от подходяща обучение на медицинския персонал.


 

Гл. ас. д-р Тодор Богданов

Гл. ас. д-р Тодор Богданов


Гл. ас. Тодор Богданов е член на Съюза на Физиците в България. Служител в катедра „медицинска физика о биофизика“ от октомври 2015 г. и административен асистент на същата от 2018 г. Отличен с „Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ в областта на фундаменталните науки“ на Медицински факултет на МУ-София през 2019 г. Основател и ръководител на 3DLAb – лаборатория на МФ, МУ-София целяща развиването на технологии за тримерно принтиране и приложението им за създаване на обучителни и тренировъчни модели с приложение в обучението да студентите по медицина и дентална медицина. Ръководител на проект към ФНИ, отличен с оценка „Много добър“. Участник в редица национални и международни проекти. 


Има над 25 научни публикации и редица участия в научни конгреси, симпозиуми и конференции в България и в чужбина, над 10 изнесени лекции на национални и международни конгреси.


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС