Д-р Емануил Вардас


Д-р Емануил Вардас

Д-р Емануил Вардас завършва дентална медицина във ФДМ към Националния и Каподистрийски университет в Атина, Гърция (NKUA) през 1992 г. След дипломирането си той завършва своята магистърска степен по орална патология във ФДМ на NKUA и магистърска степен по обща дентална медицина за напреднали в King’s College Лондон Обединеното кралство съответно през 2000 г. и 2014 г. Той получава докторска степен във ФДМ на NKUA през 2009 г. Назначен е като асистент в Катедрата по орална патология и болнична дентална медицина - Дентален онкологичен отдел към Факултета по дентална медицина на NKUA през 2019 г. Той е генерален секретар на Денталната асоциация на Атина, Гърция (член на борда и научен комитет) и също член на борда на Гръцката дентална асоциация, член на Европейска асоциация по орална медицина и член на много гръцки и международни научни дружества. Сферите на научните му интереси включват медикаментозно предизвиканата челюстна остеонекроза, усложнения в устната кухина при лечение на неоплазми, грижа за устната кухина и качество на живот при онкологично заболяване.


Той е изнесъл редица презентации на гръцки и международни конгреси и има публикувани научни трудове в гръцки и международни научни списания.