Д-р Христина Галева


Д-р Христина Галева

Д-р Христина Галева е асистент в Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – София от 2018 г. По настоящем е специализант и докторант към катедрата. Участник е в два научни университетски проекта, единият от които е отличен с „Отлична“ оценка. Автор е на шест научни статии, публикувани в международни издания със SCOPUS ранг. Участвала е в няколко международни конференции с орални и постерни презентации.