21-ви Научен конгрес на БЗС


Възможности за повлияване на болката и възпалението в денталната практика


За симптоматично и краткосрочно лечение на болкови състояния, свързани със зъбна болка, болка след дентални процедури, както и болка след хирургична интервенция, най-често в денталната практика се използват нестероидни противовъзпалителни средства (1,2).


При по-тежки възпалителни процеси могат да се назначат и антибиотици. Промяната в микробиома, в следствие на антибиотичната терапия, е една от причините за включването на пробиотик. Друга причина е допълнителното противовъзпалително действие, което някои пробиотични щамове могат да окажат. Пробиотиците са храни и продукти, съдържащи значителен брой жизнеспособни организми, които променят микрофлората на гостоприемника с цел да доведе до полезни ефекти за здравето (2,3).


Болката в устната кухина може да бъде и вследствие на травма на лигавицата от зъбни протези, поява на афти и стоматити. При тези състояния е подходящо да се използват локални антисептици с антибактериална и антивирусна активност. 


В презентацията ще бъдат разгледани някои от болковите състояния и възможни терапевтични схеми за повлияването им. 


 Библиография/References:


1. Фармакология. Под редакцията на проф. Румен Николов, Медицинско Издателство „Арсо“, София, 2020


2. Радева Е. Аспекти на ендодонтската болка. Издателство „Дайрект Сървисиз“, София, 2020.


3. Pagnini C. et al., World J Gastroenterol 2018 November 7; 24(41): 4652-4662


BG2305021220/02-May-2023

доц. д-р Елка Радева, дм

доц. д-р Елка Радева, дм


Доц. д-р Елка Радева, дм завършва висшето си образование по стоматология през 1993 г. във ФДМ-София. От същата година след успешен конкурс е назначена за асистент в Катедрата по Консервативно зъболечение. През 1997 г. придобива специалност “Терапевтична стоматология”, а през 2005 г. – специалност “Обща стоматология”. През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема: „Терапевтично повлияване на микрофлората и болката при остър апикален периодонтит ” От 2015 г е доцент в Катедра Консервативно зъболечение. През 2017г. завършва втора магистратура по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, МУ-София. Водещ автор е в книгата “Остри периодонтити - клиника, диагностика и насоки за лечение” София, 2013 г , 2016 г. Автор на монографията “Аспекти на ендодонтската болка”, 2020 г. Водещ автор в учебно помагало “Ендодонтия-практически насоки по предклиника на консервативното зъболечение” 2021г. Съавтор е в учебници по фармакология за студенти по медицина и дентална медицина. Разработваните научни теми и клинична практика са почти изцяло в областта на ендодонтията и оперативното зъболечение. Доц. Е. Радева има над 80 публикации и над 60 участия на национални и международни конгреси с доклади и постери. Ръководител на специализанти, рецензент на проекти и научни публикации в български и чуждестранни списания. Член е на Българското научно дружество по дентална медицина, Българския зъболекарски съюз, Европейското ендодонтско общество .


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС