21-ви Научен конгрес на БЗС


3D функция в оклузията – ключ за ортодонтията


Цели:


Да бъде осъзната важността на планиране на всички 3D движения на долната челюст по време на функция, преминавайки от статична към динамична диагноза;


Да бъде разбрана важността да има една и съща референтна равнина при 2D и 3D оценка на нашите пациенти;


Да се сравни прецизността на клиничният отпечатък и гипсовия модел в сравнение с интра-оралното сканиране и 3D принтираните модели.


Да се разбере важността на прецизният функционален wax-up в сравнение с 3D компютърно генерирания wax-up.

Д-р Манол Ивчев

Д-р Манол Ивчев


 Създател на COLDY DENT Functional Atelier, завършва дентална медицина във Факултета по дентална медицина в Медицински университет, София. Шест години е стажант в ортодонтска практиката. Интересите му са изцяло насочени към функционалната дентална медицина. Посещава курсовете на Доусън и Льогал.


Преминава редица обучения акредитирани от Института на Славичек във Виена – VieSID. В последствие става най-младият инструктор във VieSID.


Придобива права да преподава Философията на проф. Рудолф Славичек в България.


В практиката си се придържа към протоколите на Славичек за функционално лечение и диагностика, тъй като те са насочени към комплексно лечение. Завършва всички нива за морфология на зъбите и моделаж при Janos Mako.


Повишава знанията си по функционална ортодонтия чрез индивидуален курс в Румъния. Д-р Ивчев е и сертифициран стоматолог по лингвална ортодонтия от Катедрата по ортодонтия от Университета по стоматология в Тегу, Южна Корея.


Сертифициран е и за лечение на ортодонтски аномалии чрез миофункционални апарати, а също и за ортодонтия, подпомагана от микроимпланти, отново от Университета по стоматология в Южна Корея. Завършва индивидуално обучение по функционална ортодонтия в Университета по дентална медицина в Богота, Колумбия. Завършва индивидуално обучение по функционална ортодонтия и физиотерапия по протокола на Mariano Rocabado. Завършва индивидуално обучение по функционална зъботехника и функционален Wax-Up клас I и II III.


Завършва курс за Digital Smile Design и Skin Concept в Люксембург при Christian Coachman, Florin Cofar, Paulo Kano, Josef Kunkel, Livio Yoshinag.


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС