Д-р Харалампос Калайцакис


Д-р Харалампос Калайцакис

Д-р Харалампос Калайцакис завършва своето дентално образование в Националния и Каподистрийския университет в Атина, Гърция през 1989 г. Той притежава Сертификат по пародонтология и магистърска степепен по дентална медицина в областта на Пародонтологията (1991) от университета в Лунд, Швеция.


Изнасял е лекции с фокус към хирургично и нехирургично лечение на пародонтита и употребата на антисептици и антибиотици по време на лечението на пародонталните заболявания.


От 2005 г. е член на управителния съвет на Гръцкото общество на Пародонтология и Имплантология. Заемал е длъжността касиер (2005-2009 г.), Генерален секретар (2009-2013), избран президент (2017-2019) и президент (2019-2021) на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология. Понастоящем е бивш президент на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология.


Той е активен член на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология, Европейска федерация по пародонтология и Американска академия по пародонтология.


От 1993 г. поддържа частна практика в Атина, Гърция с пародонтална и имплантологична насоченост .