Доц. д-р Силвия Димитрова, дм


Доц. д-р Силвия Димитрова, дм
Доц. д-р Силвия Димитрова e дентален лекар специалист в областта на оперативното лечение и ендодонтията. Преподавател е във ФДМ на МУ-Пловдив от 2001г, а от 2018г. е доцент. Завършва курсове на обучение при водещи специалисти в областта на естетичната дентална медицина, ендодонтията и мениджмънта в страната и в чужбина.

Доц. д-р Димитрова е заместник председател на БЗС и член на факултетния съвет на ФДМ, МУ-Пловдив. Председател е на Комисията по квалификация и акредитация на БЗС, член на Управителния съвет на РК на БЗС- Пловдив, член на Управителния съвет на БНДДМ, член на СУБ и на БЕО.

Развива дългогодишна лечебна и диагностично-консултативна практика с насоченост към профилактика и лечение на комплицирани ендодонтски случаи, микроскопски асистирано ендодонтско лечение и релечение в случаи със сложна корено-канална анатомия, отстраняване на сепарирани инструменти, лечение на коренови перфорации и резорбции, лечение на имунокомпрометирани пациенти и др. Провежда изследвания за качествата на природните продукти и етеричните масла с възможности за използване в денталната медицина.