Доц. Д-р Тодор Узунов,дм


Доц. Д-р Тодор Узунов,дм

Доцент Тодор Узунов е зам. декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение на ФДМ, МУ-София, Национален експерт по „Протетична дентална медицина“ към Експертен съвет по специализирани дентални дейности на МЗ, Ръководител на катедра „Протетична дентална медицина“ на ФДМ, МУ- София.


Институционален координатор на програма Еразъм+ на ФДМ, МУ-София. Два мандата е заместник-председател на Български зъболекарски съюз и


Председател на Комисията по комуникация. Председател на редакционната колегия на вестник „ДентаМедика“ - официален печатен орган на БЗС. Два мандата организационен секретар на Българско Научно Дружество по Дентална Медицина. Председател на Научния комитет на националния Научен конгрес на Български зъболекарски съюз. Отличен с ГРАМОТА за най-успешна научна разработка на докторанти за периода 2003-2005 г. в област Стоматология.


Отличен с почетен знак “ Signum laudis”  на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация. Доцент Тодор Узунов е придобил специалност по


Протетична дентална медицина и по Дентална имплантология. Ръководител на пет научни университетски проекта към СМН на МУ-София, три от които отличени с „Отлична“ оценка. 


Има над 120 научни публикации и участия в научни конгреси, симпозиуми и конференции в България  и в чужбина, над 30 изнесени лекции на национални и международни конгреси.