Доц. Д-р Тодор Узунов,дм


Доц. Д-р Тодор Узунов,дм
Трудов стаж:

2015 - доцент в катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - София;
2008 - 2015 - асистент/ст.асистент/гл. асистент, катедра ПДМ, ФДМ, МУ - София.

Образование и обучение:

2009 - специалност Ортопедична стоматология;
2002 - висше образование, ФДМ, МУ-София.

Научна степен: ”Доктор” (2008)

Академични звания и длъжности:

2015 – Доцент;
2008 - 2015 – асистент/ст.асистент/гл. асистент;
2003 - 2008 – редовен докторант.

Други административни и обществени позиции:

От 2017 г. - Зам. председател на БЗС, Председател на комисията по комуникация на БЗС;
2019 г. – Президент на асоциация SDM;
2016 г. – член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ-София.

Научна дейност и научни трудове:

Организационен секретар на Българското научно дружество по дентална медицина;
Съосновател на Българско дружество по Пародонтология;
Автор и съавтор в над 70 научни публикации и трудове;
Съавтор в 3 учебници и учебни помагала.

Отличия:

Почетна диплома за най-добър докторантски проект от 2003-2005 от Ректора на МУ-София.