21-ви Научен конгрес на БЗС


Нови протоколи за повлияване на медикаментозно предизвиканата челюстна остеонекроза


Медикаментозно предизвиканата челюстна остеонекроза (МПЧО) е тежко усложнение, което се проявява с много различни клинични признаци и симптоми, включително костно оголване, фистула, възпаление с или без нагнояване, язви, некроза на меки и твърди тъкани и оток. В повечето случаи МПЧО се проявява като оголен костен участък в лицево-челюстната област, въпреки че се среща и неманифестирана МПЧО. 


МПЧО е свързана с усложнения след прием на лекарства и главно на такива с антирезорбтивни и антиангиогенни свойства.


След като бяха докладвани първите случаи на МПЧО, е постигнат значителен напредък в проследяването на патофизиологията на болестта и макар да има няколко съставени хипотези тя все още не е напълно изяснена. Основният параметър, който трябва да се вземе предвид при развитието на МПЧО, е терапевтична индикация за лечение (напр. злокачествено заболяване или остеопороза/остеопения).


Етиологията на МПЧО е многофакторна в резултат на асоциирането на метаболитни, локални и генетични фактори. Най-често съобщаваният рисков фактор от дентален произход е зъбна екстракция, последвано от развитие на пародонтално заболяване, докато най-честите медицински рискови фактори са химиотерапията и приемът на кортикостероиди.


Предложени са насоки за поставяне на диагноза и лечение, но няма глобален консенсус и един обединяващ документ, който да бъде използван за справка от клиницистите.


Основните цели на лечението при пациенти с МПЧО са контрол на болката и инфекцията и минимизиране на прогресията на остеонекрозата. Ще бъдат обсъдени стратегии за лечение на пациенти в риск от или страдащи от МПЧО.


Лекцията има за цел да предостави актуална информация относно дефиницията, постановката, патофизиология, рискови фактори и стратегии за лечение, на медикаментозно предизвиканата челюстна остеонекроза.


 

Д-р Емануил Вардас

Д-р Емануил Вардас


Д-р Емануил Вардас завършва дентална медицина във ФДМ към Националния и Каподистрийски университет в Атина, Гърция (NKUA) през 1992 г. След дипломирането си той завършва своята магистърска степен по орална патология във ФДМ на NKUA и магистърска степен по обща дентална медицина за напреднали в King’s College Лондон Обединеното кралство съответно през 2000 г. и 2014 г. Той получава докторска степен във ФДМ на NKUA през 2009 г. Назначен е като асистент в Катедрата по орална патология и болнична дентална медицина - Дентален онкологичен отдел към Факултета по дентална медицина на NKUA през 2019 г. Той е генерален секретар на Денталната асоциация на Атина, Гърция (член на борда и научен комитет) и също член на борда на Гръцката дентална асоциация, член на Европейска асоциация по орална медицина и член на много гръцки и международни научни дружества. Сферите на научните му интереси включват медикаментозно предизвиканата челюстна остеонекроза, усложнения в устната кухина при лечение на неоплазми, грижа за устната кухина и качество на живот при онкологично заболяване.


Той е изнесъл редица презентации на гръцки и международни конгреси и има публикувани научни трудове в гръцки и международни научни списания.


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС