д-р Георги Илиев, ДМ, СДМ


д-р Георги Илиев, ДМ, СДМ

Д-р Георги Илиев е преподавател към Катедра “Протетична дентална медицина “, факултет по дентална медицина, София.


През 2009г. д-р Георги Илиев придобива специалност по Протетична дентална медицина.
По време на преподавателската си дейност д-р Георги Илиев е автор на учебен филм “Определяне на централна позиция на долна челюст” в екип с колеги. Участва в написването на практически ръководства по Пропедевтика и по Клиника на протетичната дентална медицина. Автор е на редица статии в сферата на естетичната дентална медицина. През 2013г. гостува като лектор по програма Еразъм в CEU Universidad Cardinal Herrera, Валенсия, Испания.
Д-р Илиев е акредитиран лектор към Български Зъболекарски Съюз (БЗС) на тема “Порцеланови фасети – клиничен протокол”. Лекцията е посрещната с огромен интерес сред колегите от цялата страна. Също така взема участие като лектор в Националния форум на БЗС гр. Плевен, където е награден със Сребърна значка на Плевенската районна колегия. Награден е още с почетна грамота и плакет за цялостен принос в обучението по дентална медицина в България, заедно с други колеги преподаватели на 70 годишнината на Факултета по Дентална Медицина, София. Гостува като лектор на Международния конгрес по възстановителна дентална медицина, който се провежда ежегодно на Есенното изложение в гр. Пловдив. От няколко години е акредитиран лектор на Sofia Dental Meeting като изнася редица лекции на техни форуми и през 2012г. провежда двудневен практически курс за порцеланови фасети. Член е на Българското научно дружество по Дентална медицина.
Д-р Георги Илиев посещава множество лекции и курсове в областта на естетичното зъбопротезиране и изцяло керамични конструкции. Най-новите научни интереси на д-р Илиев са насочени към използването на изцяло керамични зъбни фасети и частични фасети.