21-ви Научен конгрес на БЗС


Дигитален отпечатък - от клиниката до лабораторията


Снемането на коректен отпечатък винаги е в основата на прецизното протетично възстановяване. В последното десетилетие все по – застъпени в клиничната практика стават дигиталните методи за снемане на отпечатък. Бързото развитие на CAD/CAM системите и в частност различните скенери за дигитализация поставят пред практикуващия дентален лекар нови въпроси относно метода на сканиране, вида на скенера, предимствата и недостатъците на аналоговите и дигиталните протоколи на работа.


В лекцията ще бъде представено научно изследване, сравняващо различните методи за снемане на дигитален отпечатък. То включва три дигитални протокола на работа: директно интраорално сканиране, лабораторно сканиране на аналогов отпечатък и лабораторно сканиране на гипсов модел. Включени са различни търговски марки скенери (общо 7 скенера). Сравнени са общо 100 дигитални образа, като за целта е използвана специална компютърна програма.


Ще бъдат представени и сравнени получените резултати. Ще бъдат посочени предимствата и недостатъците на различните дигитални протоколи за пренос на информацията от протезното поле към зъботехническата лаборатория. Ще бъдат дадени практически препоръки при избора на дигитален подход за снемане на отпечатък за фиксирани протезни конструкции.


 

Д-р Христина Галева

Д-р Христина Галева


Д-р Христина Галева е асистент в Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – София от 2018 г. По настоящем е специализант и докторант към катедрата. Участник е в два научни университетски проекта, единият от които е отличен с „Отлична“ оценка. Автор е на шест научни статии, публикувани в международни издания със SCOPUS ранг. Участвала е в няколко международни конференции с орални и постерни презентации.


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС