21-ви Научен конгрес на БЗС


Дигитална трансформация на денталния свят


“Промяната е единственото постоянно нещо в живота”. Това е казал гръцкият философ Хераклит около 500 години преди новата ера. Дали е валидно и днес?


През последните десетилетия технологиите преобразуваха денталния свят из основи -  използваните нови материали и апаратури, протоколите и мисленето на клиницисти и зъботехници, получените резултати и цялостното преживяване на пациентите в денталния кабинет. Някои от тях са устойчиви и се налагат като възможен или основен инструмент за изпълнение на дадено лечение, докато други се появяват и не след дълго изчезват. Рискът да се инвестира в дентално оборудване, което впоследствие да се превърне просто в скъп периферен елемент от интериора в кабинета, е съвсем реален за собствениците на дентални практики. Той е по-голям при току-що предложени на пазара технологии, каквито не е имало досега и за които не е известно дали ще се наложат в клиничната практика с течение на времето. 


Това вече не може да се каже за дигиталните технологии в денталната медицина и за интраоралните скенери. Те се прилагат успешно от години улеснявайки и оптимизирайки  лечебния процес както за лекарите по дентална медицина, така и за техните пациенти. Презентацията ще представи личния опит и гледната точка на д-р Ива Димчева за предимствата и качествената промяна, които внасят дигиталните отпечатъци в ежедневната дентална практика. В съвременния свят вече няма място за дентофобия. Това място е заето от съвременна апаратура, която прави денталната медицина красива, възможностите й - по-разбираеми за пациентите, а резултатите й допринасящи за свят с още повече здрави и щастливи усмихнати лица. 

Д-р Ива Димчева

Д-р Ива Димчева


Д-р Ива Димчева завършва Дентална медицина в Медицински университет – София през 2013 г. Развива практиката си в сферите на протетичната, терапевтичната и естетичната дентална медицина. През 2014 г. завършва 6-месечно индивидуално обучение към Катедра по съдебна медицина и медицинска деонтология при МФ на МУ-София върху съдебномедицинските аспекти вследствие на травми по зъбите и идентификация на лица по зъби и следовъзприемащи повърхности. През юли 2018 г. завършва магистратура II ниво по “Консервативна и естетична дентална медицина” в Università di Bologna, Италия, под ръководството на проф. Лоренцо Брески. Поради интереса си в областта на дигиталната дентална медицина през 2019 г. въвежда в практиката си работа с интраорален скенер. Редовен член на Български зъболекарски съюз и избирана за делегат на Общото събрание на съюза за периодите 2014-2017 г., 2017-2021 г. и 2021-2024 г. От 2012 г. досега участва в издаването на три дентални издания като автор и редактор на статии, засягащи съсловния живот на денталните лекари и клинични аспекти от практиката. Член на Италианската академия по протетична дентална медицина (AIOP – Academia Italiana di Odontoiatria Protesica), на Италианската академия по консервативна и възстановителна дентална медицина (AIC – Academia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa), както и на Дигиталното дентално общество (Digital Dentistry Society).


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС