21-ви Научен конгрес на БЗС


Връзката между пародонтита и системните заболявания. Промяна на парадигмата?


Според последните епидемиологични проучвания тежкият пародонтит, или пародонтитът в III и IV стадий (в съответствие с новата класификация на пародонталните заболявания) е шестото най-разпространено заболяване в света.
Преките разходи за лечение на заболяванията на зъбите (кариес, пародонтит) в световен мащаб представляват 4,6% от глобалните разходи за здравеопазване. Пародонтитът е сериозен проблем за общественото здраве. Освен това е свързан с повече от петдесет системни заболявания.


Вече има значителен набор от доказателства в подкрепа на независимите връзки  между тежкия пародонтит и някои незаразни заболявания, включително диабет, сърдечно-съдови заболявания, хронична обструктивна белодробна болест и хронична бъбречна болест.


В действителност тежкият пародонтит е самостоятелно и значимо свързан със смъртността от  сърдечно-съдови заболявания в няколко различни популации. Предложените механизми включват бактериемия и свързаните с нея  възпалителни системни усложнения, включително повишаване на нивата на С-реактивния протеин и оксидативния стрес. В популации с мултиморбидност, например хронично бъбречно заболяване със съпътстващи диабет и пародонтит, пародонтитът е свързан със значително намалена преживяемост. Изглежда сякаш пародонтитът може да бъде модифицируем нетрадиционен рисков фактор за повлияване на сърдечно-съдови заболявания.
Ще бъдат обсъдени актуални научни доказателства относно двупосочната връзка между пародонтита и захарния диабет и между пародонтита и сърдечно-съдовите заболявания и ще бъдат дадени насоки за работа на здравни специалисти, лекари и зъболекари.

Д-р Харалампос Калайцакис

Д-р Харалампос Калайцакис


Д-р Харалампос Калайцакис завършва своето дентално образование в Националния и Каподистрийския университет в Атина, Гърция през 1989 г. Той притежава Сертификат по пародонтология и магистърска степепен по дентална медицина в областта на Пародонтологията (1991) от университета в Лунд, Швеция.


Изнасял е лекции с фокус към хирургично и нехирургично лечение на пародонтита и употребата на антисептици и антибиотици по време на лечението на пародонталните заболявания.


От 2005 г. е член на управителния съвет на Гръцкото общество на Пародонтология и Имплантология. Заемал е длъжността касиер (2005-2009 г.), Генерален секретар (2009-2013), избран президент (2017-2019) и президент (2019-2021) на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология. Понастоящем е бивш президент на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология.


Той е активен член на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология, Европейска федерация по пародонтология и Американска академия по пародонтология.


От 1993 г. поддържа частна практика в Атина, Гърция с пародонтална и имплантологична насоченост .


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС