21-ви Научен конгрес на БЗС


Комуникацията-ключът към успешното управление на денталната практика


“Комуникацията-ключът към успешното управление на денталната практика” е обучение предвидено за специалисти дентална медицина и собственици на дентални практики, като води до изграждане на умения да се комуникира успешно, както в ежедневието, така и в кризисна ситуация. Умелата комуникация помага за добро себеизразяване и себеизява, спокойно отстояване на граници, заявяване на цели и приоритети, както и за влияние върху другите. 


Обучението формира знания за осъзнаване на връзката между чувства, емоции, мисли и поведение с тяхното взаимно потенциране и възможност за управление. Изгражда умения за осъзнаване и разбиране на емоциите на другите и същевременно за контрол на собствените, като степен на емеоционална интелигентност. Техниките и инструментите на обучението създават нагласа и намерение за партньорско общуване, с насърчаване на взаимно уважение в екипа и с клиентите.

Ирена Соколова

Ирена Соколова


Социален психолог и психотерапевт, 


Групов консултант и корпоративен обучител по личностово израстване;


Специалист при работата с тревожност и панически атаки, стрес и поведенчески трудности в общуването и адаптацията;


Лектор на Национален център за повишаване на квалификацията


към МОН и на Постоянната академия за наука и иновации в образованието към СБУ;


Член на Българско дружество по психодрама и групова терапия;


Завършила психология, психотерапия, управление и администрация;


Народен представител в 41, 42, 43- то НС;


Областен управител в два мандата;


Участник в 25-тата Национална антарктическа експедиция и член на Български антарктически институт 


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС