21-ви Научен конгрес на БЗС


Свръхкъси импланти срещу костна аугментация : какво, защо, кога, къде и как?


При недостатъчен костен обем, установен при интраорален преглед, повечето специалисти препоръчват костна аугментация, преди поставянето на импланти. Успеваемостта на хоризонталната и по-специално вертикалната костна аугментация е в голяма степен непредвидима, особено ако е извършена от неопитни или недостатъчно обучени хирурзи. Освен това, за пациентите аугментацията представлява допълнително хирургична интервенция, която често е скъпа и нежелано забавя оралната им рехабилитация. Не на последно място морбидността при тези интервенции е относително висока.


Следователно, използването на ултра-къси импланти (<6 mm дължина) може да бъде ценен ресурс за всяка имплантологична клиника.


Тази лекция ще разгледа всички аспекти на ултра-късите импланти, включително задълбочена научна обосновка за приложението им, и ще представи няколко клинични случая.


След лекцията всеки хирург ще е запознат с факта, че ултракъсите импланти са не само ценна алтернатива на няколко вида костни присадки, но също така са и утвърден метод на лечение, благодарение, на който могат да убедят повече пациенти да възстановят изгубените си зъби с импланти.

Проф. д-р Кърд Болън

Проф. д-р Кърд Болън


Лекар по дентална медицина, доктор на науките, специализация по пародонтология, сертифициран специалист по възстановителна дентална медицина.


Завършва обучението си по дентална медицина и специализацията си в областта на пародонтологията в Католическия университет в Льовен (Белгия) и се сертифицира като специалист по възстановителна дентална медицина в Тихоокеанския университет (Стоктън, САЩ).


Гостуващ професор по имплантология в Колежа по медицина и дентална медицина (Университет Бирмингам в Ълстър, Великобритания).


Доцент по Пародонтология в Американския университет в Ирак, Багдад.


Старши преподавател в школата Типтън (Манчестър, Обединеното кралство).


Клинична дейност като пародонтолог и имплантолог в Белгия, Холандия и Обединеното Кралство.


Автор на повече от 55 научни статии, публикувани в международни дентални списания и над 25 - в национални списания. Съавтор на 9 книги/глави в книги.


Главен редактор на Journal of Dental Health, Oral Disorders & Therapy и отговорен редактор на Journal of Dental Reports & Practice. 


Посланик на фондация Cleanlmplant.


Посланик на Z-Systems.


Международен референт и лектор по темите за керамични зъбни импланти, ултра-къси зъбни импланти и концентрирани растежни фактори.


 


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС