XI научен конгрес на СРК на БЗС София


Значението на точността на преноса на данните на шарнирната ос за рехабилитацията на пациенти с дисфункции на темпоромандибуларната става


Докладът ще предостави информация за зависимостта между класическите стойности на ориентирите определящи оклузалната равнина и реалните стойности (находки) открити при хора с темпоромандибуларна дисфункция. Ще бъде представен клиничен пример за прилагането на метода за контролирана декомпресия на темпоромандибуларната става при пациенти с изразена дисфункция.
Доц. Сергей Пархамович

Доц. Сергей Пархамович


Паркхамович Сергей Николаевич, доктор, доцент.
1998–2000 — Клиничен ординатор в катедрата по ортопедична стоматология.
2009 – защитава тезата си на тема "Оптимизация на ортопедичните методи на лечение в комплексната терапия на пародонталните заболявания"
2012 –2021– Деканна на Стоматологичнея факултета при Беларуския държавен медицински университет,
От 2017г. работи над научната тема "Патологични състояния на зъбите и пародонта: диагноза, медицинска профилактика, лечение и прогноза"
Той има 50 участия с научни доклади. Публикувал е над от 100 научни публикации .

д-р Вячеслав Битно

д-р Вячеслав Битно


Завършва Минскския държавен медицински институт през 1993 г.
Специализация: Протетична стоматология, Хирургична стоматология.
Клиничниче нтрудов стаж 28 години.
От 1997 г. е главен лекар на Стоматологичен център " AldisDent ".
От 2007 г. управлява и участва в разработването на софтуерния продукт за управление на дентални практики "ComDentS", и софтуер за създаване на цялостен план за лечение на пациенти "Dental Accord".
От 2018 г. фирмата "AldisDent" е изключителен дистрибутор в Република Беларус на австрийската фирма "Гама Дентал".
От 2018 г. е аспирант в катедрата по Протетична стоматология на Беларуския държавна медицинска университет с дисертационната темата: "Клинично и лабораторно мотивиране на терапевтичната позиция на долната челюст при пациенти с дисфункция на темпоромандибуларната става".

oбратно към XI научен конгрес на СРК на БЗС София