д-р Вячеслав Битно


д-р Вячеслав Битно
Завършва Минскския държавен медицински институт през 1993 г.
Специализация: Протетична стоматология, Хирургична стоматология.
Клиничниче нтрудов стаж 28 години.
От 1997 г. е главен лекар на Стоматологичен център " AldisDent ".
От 2007 г. управлява и участва в разработването на софтуерния продукт за управление на дентални практики "ComDentS", и софтуер за създаване на цялостен план за лечение на пациенти "Dental Accord".
От 2018 г. фирмата "AldisDent" е изключителен дистрибутор в Република Беларус на австрийската фирма "Гама Дентал".
От 2018 г. е аспирант в катедрата по Протетична стоматология на Беларуския държавна медицинска университет с дисертационната темата: "Клинично и лабораторно мотивиране на терапевтичната позиция на долната челюст при пациенти с дисфункция на темпоромандибуларната става".