Доц. Сергей Пархамович


Доц. Сергей Пархамович
Паркхамович Сергей Николаевич, доктор, доцент.
1998–2000 — Клиничен ординатор в катедрата по ортопедична стоматология.
2009 – защитава тезата си на тема "Оптимизация на ортопедичните методи на лечение в комплексната терапия на пародонталните заболявания"
2012 –2021– Деканна на Стоматологичнея факултета при Беларуския държавен медицински университет,
От 2017г. работи над научната тема "Патологични състояния на зъбите и пародонта: диагноза, медицинска профилактика, лечение и прогноза"
Той има 50 участия с научни доклади. Публикувал е над от 100 научни публикации .