VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив

От 09:00 21 април 2023 До 17:00 22 април 2023
петък, 21 април 2023
09:00
10:00
Регистрация
10:00
10:30
Откриване/музикално изпълнение
10:30
12:00
12:00
13:30
Постерна сесия
13:30
14:00
Обедна почивка
14:00
14:45
14:45
15:00
Търговска презентация
15:00
16:30
16:30
16:45
Търговска презентация
16:45
17:30
17:30
18:30
18:30
20:00
Коктейл (Фоайе на ФДМ)
събота, 22 април 2023
09:00
10:30
10:30
10:45
Търговска презентация
10:45
11:30
11:30
13:00
13:00
13:30
Обедна почивка
13:30
14:15
14:15
14:30
Търговска презентация
14:30
16:00
16:00
16:15
Търговска презентация
16:15
17:00
неделя, 23 април 2023
10:00
17:00
практически курс на място (няма да се излъчва)
10:00
17:00
практически курс на място (няма да се излъчва)