VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив


Нов подход при използването на Osstell: ISQ (коефициенти на стабилност на импланта) като ръководещ принцип при имплантологичното лечениеoбратно към VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив