VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив


Какво знаем за халитозата и важността на нейната връзка с пародонталното заболяване?oбратно към VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив