д-р Костадин Жеков


д-р Костадин Жеков
МУ-Пловдив бул. Васил Априлов 15А, Пловдив, България
Асистент към катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ - Пловдив
Преподавателска дейност: предклинични и клинични упражнения по Оперативно зъболечение и ендодонтия на български и английски език;
Отговорник поддръжка на сайта на катедрата към сайта на ФДМ, МУ - Пловдив• Дати (от-до) 01. 2016 – 09. 2019
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет - Пловдив, ФДМ
• Наименование на придобитата квалификация Специалност по Оперативно зъболечение и ендодонтия

• Дати (от-до) 09. 2007 – 07. 2013
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет - Пловдив, ФДМ
• Наименование на придобитата квалификация Магистър - Лекар по Дентална Медицина

ü Членува в БЗС, БНДДМ, СУБ, IADR
 Сертификат за напреднали - CAE (Certificate in Advanced English) от Cambridge ESOL 2011 г.
 “Management of iatrogenic events. Diagnosis and management of root resorption. Searching for hidden canas. –“ D-r Marga Ree 2014 г.
 Exellence in endodntics-Wave One Gold, Clifford Ruddle D.D.S- теоретично-практичен курс 2015 г.
 Retreatment. Predictability in removal of separated endodontic instruments. D-r Yoshi Terauchi, Sofia 2018 г.
 SIE Endodontics: Clinical Solutions, Italy– теоретично-практически курс
2018 г.
 MasterClass, Prof. Arnaldo Castellucci Italy – теоретично-практически курс
2019 г.
 A paradigm shift. Is it necessary for root canal obturation? Prof. Josette Camilleri - теоретично-практически курс 2019 г.
 Biodentine. Dentine in a capsule or more? Prof. Josette Camilleri - теоретично-практически курс 2019 г.
 Теоретико-практически курс: “ Er: YAG лазери в денталната медицина – основни принципи. “ Доц. д-р В. Стефанова, д-р Симеонов, Пловдив, МУ-Пловдив, ФДМ, ОЗЕ 2020 г.
 „CAD-CAM технология в денталната медицина“; проф. д-р А. Влахова, д-р В. Хаджигаев 2020 г.
 Водещ изследовател на успешно завършен вътреуниверситетски проект ДПДП-№11/2019 с тема „ Оценка на способи за отстраняване на биокерамичен сийлър BIOROOT RCS за целите на повторно ендодонтско лечение“ с ръководител доц. д-р Весела Стефанова, дм и колектив гл. ас. д-р Стела Ничева, дм и гл. ас. д-р Петя Каназирска, дм. 2021 г.
 Спечелено конкурс за участие с презентация в проектна сесия на традиционния форум „Дни на медицинската наука“ 2021 г.
 Мастърклас на тема „Predictable Removal of Separated Instruments” с ръководител д-р Yoshi Terauchi, PhD. 2021 г.