VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив


Основни концепции в денталната имплантология. Оценка на риска и стратегии за лечениеoбратно към VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив