VIII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2023г.


Антирезобтивно лечение и COVID 19 асоциирана мукормикоза през погледа на ендокринолога и лицево-челюстния хирург


Проф.д-р Цветан Тончев д.м.

Проф.д-р Цветан Тончев д.м.


Проф. д-р Цветан Тончев е роден на 20.06.1963 год. в гр. София. Завършил ВМИ – София през 1988 год. с отличен успех. Има две специалности: „Лицево-челюстна хирургия” и „Орална хирургия”.
1988 год. до 1990 год. – гр. Търговище ординатор-хирург
1990 год. до 1993 год. – гр. Варна ординатор-хирург
1993 год. до 2007 год. – ББАЛ гр. Варна към ВМА-София ординатор-хирург
2007 год. – основава и ръководи Клиника по лицево-челюстна хирургия при МБАЛ „Света Марина”
Магистър по “Здравен мениджмънт” – 2008 г.
2009 год. – избран за доцент от ВАК.
2010 год. – избран за Декан на Факултета по дентална медицина – Варна.
2012 год. Ръководител Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия.
Член на Редакционната колегия на “Scripta Scientifica Medica” и „Международен бюлетин по оториноларингология”. Допълнителни квалификации:
“Орална имплантология”
“Ортогнатична хирургия”
“Микроваскуларна хирургия”
“Бимаксиларна и краниофациална хирургия”
“Краниомаксилофациална хирургия” на АО
Проф.д-р Кирил Христозов, д.м.н.

Проф.д-р Кирил Христозов, д.м.н.


Дата и място на раждане: 14.12.1957 г., гр. Средец, обл. Бургас
Образование:
1975 г. – средно образование гр. Варна
1983 г. – ВМИ, гр. Варна, диплома №000561/07.10.1983 г.
1989 г. – специалност Вътрешни болести,диплома №33747/01.01.1989 г.
1991 г. – специалност Ендокринология и болести на обмяната, диплома  №37019/01.01.1991 г.;
2004 г. – доцент, МУ – Варна
2013 г. – професор, МУ - Варна
Членство в научни организации:
Национално научно дружество по ендокринология
Национално научно дружество по УЗ в медицината
Европейска тиреоидна асоциация
Международна федерация по тиреоидна офталмопатия
Трудов стаж:
1983-84 г. – ординатор БНМП – Бургас
1984-91 г. – асистент в Клиниката по ендокринология – ВМИ, Варна
1991-04 г. – главен асистент
2004 г. – доцент
2004 г. – ръководител на Клиниката по ендокринология – УБ “Св. Марина”, Варна


Умения:
УЗ диагностика на щитовидна жлеза
ТАБ на щитовидна жлеза
Доплерография на щитовидна жлеза
Владеене на английски и руски език
Компютърна грамотност
Квалификационни курсове
по андрология, диабетология, добра клинична практика (2004 г.), здравен мениджмънт


oбратно към VIII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2023г.