Проф.д-р Кирил Христозов, д.м.н.


Проф.д-р Кирил Христозов, д.м.н.

Дата и място на раждане: 14.12.1957 г., гр. Средец, обл. Бургас
Образование:
1975 г. – средно образование гр. Варна
1983 г. – ВМИ, гр. Варна, диплома №000561/07.10.1983 г.
1989 г. – специалност Вътрешни болести,диплома №33747/01.01.1989 г.
1991 г. – специалност Ендокринология и болести на обмяната, диплома  №37019/01.01.1991 г.;
2004 г. – доцент, МУ – Варна
2013 г. – професор, МУ - Варна
Членство в научни организации:
Национално научно дружество по ендокринология
Национално научно дружество по УЗ в медицината
Европейска тиреоидна асоциация
Международна федерация по тиреоидна офталмопатия
Трудов стаж:
1983-84 г. – ординатор БНМП – Бургас
1984-91 г. – асистент в Клиниката по ендокринология – ВМИ, Варна
1991-04 г. – главен асистент
2004 г. – доцент
2004 г. – ръководител на Клиниката по ендокринология – УБ “Св. Марина”, Варна


Умения:
УЗ диагностика на щитовидна жлеза
ТАБ на щитовидна жлеза
Доплерография на щитовидна жлеза
Владеене на английски и руски език
Компютърна грамотност
Квалификационни курсове
по андрология, диабетология, добра клинична практика (2004 г.), здравен мениджмънт