Проф.д-р Цветан Тончев д.м.


Проф.д-р Цветан Тончев д.м.
Проф. д-р Цветан Тончев е роден на 20.06.1963 год. в гр. София. Завършил ВМИ – София през 1988 год. с отличен успех. Има две специалности: „Лицево-челюстна хирургия” и „Орална хирургия”.
1988 год. до 1990 год. – гр. Търговище ординатор-хирург
1990 год. до 1993 год. – гр. Варна ординатор-хирург
1993 год. до 2007 год. – ББАЛ гр. Варна към ВМА-София ординатор-хирург
2007 год. – основава и ръководи Клиника по лицево-челюстна хирургия при МБАЛ „Света Марина”
Магистър по “Здравен мениджмънт” – 2008 г.
2009 год. – избран за доцент от ВАК.
2010 год. – избран за Декан на Факултета по дентална медицина – Варна.
2012 год. Ръководител Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия.
Член на Редакционната колегия на “Scripta Scientifica Medica” и „Международен бюлетин по оториноларингология”. Допълнителни квалификации:
“Орална имплантология”
“Ортогнатична хирургия”
“Микроваскуларна хирургия”
“Бимаксиларна и краниофациална хирургия”
“Краниомаксилофациална хирургия” на АО