XI научен конгрес на СРК на БЗС София


Интралигаментарна анестезия – възможности и ограничения за минимално инвазивен контрол на болката


Тази лекция ще ви предостави научна и клинична информация за техниката на интралигаментарна анестезия. Чрез проучване на научни изследвания и публикации ще научите в кои клинични ситуации можете да се възползвате от този метод и къде са неговите ограничения.Практическите насоки, дадени по време на тази лекция, също ще ви помогнат да усъвършенствате техниката си и да предоставите на пациентите си минимално инвазивна алтернатива за управление на болката.
Д-р Ванеса Дерендорф

Д-р Ванеса Дерендорф


Опит

  • Мениджър по глобални научни въпроси в Кулцер от юли 2021 г

  • Научен изследовател (Здравен отдел Бад Хомбург, Германия) по време на пандемията на COVID-19 през май и юни 2021 г.

  • Общо практикуващ лекар по дентална медицина в стоматологичен кабинет в Лимбург, Германия между 2019-2021 г.
ОБРАЗОВАНИЕ

  • Дипломирана като Лекар по дентална медицина в Университета в Майнц, Германия, през 2019 г


oбратно към XI научен конгрес на СРК на БЗС София