Д-р Ванеса Дерендорф


Д-р Ванеса Дерендорф
Опит

  • Мениджър по глобални научни въпроси в Кулцер от юли 2021 г

  • Научен изследовател (Здравен отдел Бад Хомбург, Германия) по време на пандемията на COVID-19 през май и юни 2021 г.

  • Общо практикуващ лекар по дентална медицина в стоматологичен кабинет в Лимбург, Германия между 2019-2021 г.
ОБРАЗОВАНИЕ

  • Дипломирана като Лекар по дентална медицина в Университета в Майнц, Германия, през 2019 г