XI научен конгрес на СРК на БЗС София


Пациенти с цели протези: очаквания срещу възможности


Конвенционалните цели протези са все още първият избор за лечение на изцяло обеззъбени пациенти. Недоволството от целите протези се среща твърде често.
Основният фактор, който се взема предвид, когато става въпрос за оценка на успеха на протезата, е удовлетвореността на пациента от нея. Има обаче няколко случая, когато обективната оценка на качеството на протезата не отговаря на задоволителното ниво на пациента. Жените са по-малко доволни от своите протези. Има несъответствие между качеството на протезата, оценено от независими експерти, и субективното мнение на пациента. В повечето случаи това се дължи на нереалистичните очаквания на пациента преди протезното лечение. Лекарят по дентална медицина е изправен пред предизвикателството да намери баланс между желанията на пациента и обективната ситуация. Ето защо въпросът – „Какви са нашите възможности за повишаване на степента на удовлетвореност на носещите протези” все още стои.
Проф. Саня Панчевска

Проф. Саня Панчевска


Проф. д-р Саня Панчевска
Завършила Дентална медицина във ФДМ към Университета в Скопие през 1991
Специалност Протетична дентална медицина във ФДМ към Университета в Скопие през 1997
Защитила докторантура във ФДМ към Университета в Скопие през 2010
От 1997 до сега работи като преподавател във ФДМ към Университета в Скопие, понастоящем професор, Ръководител катедра Подвижно протезиране и заместник Декан по учебната част.
Генерален секретар на Асоциацията по протетична дентална медицина към Македонската дентална асоциация.oбратно към XI научен конгрес на СРК на БЗС София