Проф. Саня Панчевска


Проф. Саня Панчевска
Проф. д-р Саня Панчевска
Завършила Дентална медицина във ФДМ към Университета в Скопие през 1991
Специалност Протетична дентална медицина във ФДМ към Университета в Скопие през 1997
Защитила докторантура във ФДМ към Университета в Скопие през 2010
От 1997 до сега работи като преподавател във ФДМ към Университета в Скопие, понастоящем професор, Ръководител катедра Подвижно протезиране и заместник Декан по учебната част.
Генерален секретар на Асоциацията по протетична дентална медицина към Македонската дентална асоциация.