XI научен конгрес на СРК на БЗС София


1H-NMR анализ на паротидна слюнка във връзка с рака на дебелото черво


Приоритет в проучванията на рака е идентификацията на молекулярни биомаркери с цел подобряването на ранна диагноза, направлявана прогноза и разработката на нови терапевтични подходи. Слюнката е мощен диагностичен биофлуид, който може да се използва за откриване на системни изменения.
С това проучване изследваме паротидна слюнка чрез метаболичен 1H-NMR профил на пациент с диагностициран рак на дебелото черво и последващите изменения една година след химиотерапия.
Ние описваме 1H-NMR спектъра на 65 годишна пациентка с диагностициран рак на дебелото черво (G3 pT3 pN1c) (T0), и промените в спектъра на слюнката една година след края на химиотерапията (XELOX: capecitabine plus oxaliplatin) (T1). Данните са коанализирани със стандартен тест за кръвни антигени (S-CEA; S-CA19-9) и антитела за тироидна пероксидаза (TPOAb) с цел да се идентифицират в спектъра.
Резултатът е, че 1H-NMR профилирането идентифицира модифицирани метаболити доказващи активност на ракови клетки, намаляващи след лечението.
Тези модифицирани метаболити са потенциални биомаркери предоставящи молекулярен диагностичен подход и прогноза на рака на дебелото черво.
Д-р Анджела Ровера

Д-р Анджела Ровера


2008 - 2012 – Бакалавър по дентална медицина от университета в Торино
2013 - 2014 – Магистър имплантно – протезна дентална медицина от университета в Торино
2018 - 2020 – Следдипломен сертификат по Академична практика от университета в Лондон
2016 - 2022 – Доктор по Филосифия, от института по дентална медицина към университета в Лондон

2012 до сега ръководител на дентална практика
2014 – 2015 Участва в клинични проучванния по Имплантно – протетична дентална медицина в университета във Верона
2019 до сега е член на борда на ANDI секция Кунео
2019 до сега участва като представител на ANDI в работни групи на ERO FDI
2020 до сега участник в Академия за висше образование Обединено кралство
2020 до сега екзаминатор по Обективно структуриран клиничен преглед, Кралски колеж на лекарите, Обединено кралство

oбратно към XI научен конгрес на СРК на БЗС София