Д-р Анджела Ровера


Д-р Анджела Ровера
2008 - 2012 – Бакалавър по дентална медицина от университета в Торино
2013 - 2014 – Магистър имплантно – протезна дентална медицина от университета в Торино
2018 - 2020 – Следдипломен сертификат по Академична практика от университета в Лондон
2016 - 2022 – Доктор по Филосифия, от института по дентална медицина към университета в Лондон

2012 до сега ръководител на дентална практика
2014 – 2015 Участва в клинични проучванния по Имплантно – протетична дентална медицина в университета във Верона
2019 до сега е член на борда на ANDI секция Кунео
2019 до сега участва като представител на ANDI в работни групи на ERO FDI
2020 до сега участник в Академия за висше образование Обединено кралство
2020 до сега екзаминатор по Обективно структуриран клиничен преглед, Кралски колеж на лекарите, Обединено кралство