Д-р Михаил Шчербак


Д-р Михаил Шчербак
Асистент в Катедра по вътрешни болести секция Функционални методи във вътрешните болести на Московски Държавен Университет по Медицина и Дентална Медицина (МГУ)

2004 – 2011 – Завършва МГУ, специалност медицина

от 2011 – Интернист в МГУ

От 2014 – функционална диагностика

2014 – 2017 – Специализация по дентална медицина в МГУ

От 2017 г. – Асистент в Катедра по функционални методи във вътрешната медицина към МГУОт 2015 – участва в проект COMPASS към Университет St.Gallen, Швейцария

От 2015 – участва в проект GCP (NIDA Clinical Trials Network), САЩ