Д-р Боряна Илиева


Д-р Боряна Илиева
от 2009 до настоящия момент- асистент към катедра ОЛЧХ към ФДМ, МУ-
София

от 2008 до настоящия момент-лекар по дентална медицина в частна практика

2013г. придобиване на специалност по Орална хирургия

2002-2008 Стоматологичен факултет, Медицински университет-София

1997-2002 Национална природо-математическа гимназия ‘Акад. Л. Чакалов’ лицей към СУ ‘Свети Климент Охридски”-София, профил биология и химия

1991-1997 56 СОУ „Проф. Константин Иречек” – София