Събития БЗС - Районна Колегия Пловдив

От До Събитие Остава
09:00
21 април 2023
17:00
22 април 2023
21 дни
09:00
23 септември 2022
17:00
25 септември 2022
10:00
29 април 2022
13:00
1 май 2022
13:00
23 април 2021
15:30
24 април 2021
09:00
1 ноември 2020
13:00
1 ноември 2020
14:00
31 октомври 2020
18:00
31 октомври 2020
08:00
30 октомври 2020
17:00
1 ноември 2020
08:30
28 септември 2019
16:00
28 септември 2019
09:15
6 октомври 2018
17:00
7 октомври 2018