Организатори

BAOS https://baos2020.org/ +35929541041
БЗС - Районна Колегия Благоевград 073 880 829 blagoevgrad@bzs.bg
БЗС - Районна Колегия Бургас http://www.bzsrkburgas.com/ 0885333827 ssbburgas@abv.bg
БЗС - Районна Колегия Варна http://www.bzsrkvarna.com/ 0879067867 ssbvarna@abv.bg
БЗС - Районна Колегия Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com/ 032 630 618, 0885 650 641 ssbplovdiv@abv.bg
БЗС - Районна Колегия Хасково http://bzs-haskovo.com 038 665171
БЗС - Столична Районна Колегия http://bzs-srk.bg 0888 588 060, 02 988 2525 ningbo.project@abv.bg
Български Зъболекарски Съюз http://bzs.bg/ +359 2 451 43 12 office@bzs.bg
Българско Ортодонтско Общество https://www.blgos.org/
Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет - София http://fdm.mu-sofia.bg/
Център за продължаващо обучение в денталната медицина (ПОДЕМ) https://centerpodem.com/ contact@centerpodem.com