XIII научен конгрес на СРК на БЗС София


Съвременни концепции относно Медикаментозно-асоциираната остеонекроза на челюстните кости и ролята на лекаря по дентална медицина за превенцията й


Д-р Боряна Илиева

Д-р Боряна Илиева


от 2009 до настоящия момент- асистент към катедра ОЛЧХ към ФДМ, МУ-
София

от 2008 до настоящия момент-лекар по дентална медицина в частна практика

2013г. придобиване на специалност по Орална хирургия

2002-2008 Стоматологичен факултет, Медицински университет-София

1997-2002 Национална природо-математическа гимназия ‘Акад. Л. Чакалов’ лицей към СУ ‘Свети Климент Охридски”-София, профил биология и химия

1991-1997 56 СОУ „Проф. Константин Иречек” – София

oбратно към XIII научен конгрес на СРК на БЗС София