XIII научен конгрес на СРК на БЗС София


Пре-дезинфекция и почистване на инструменти: важни стъпки за гарантиране на стерилизацията.


Целта на обработката на медицинските изделия е да се постигне изключително ниско ниво на осигурена безопасност (SAL) на 10-6, с други думи приемане на една нестерилна единица на 1 милион.
EN13060 – Стандарт за малки парни автоклави гласи : „Оцеляването на микроорганизма може да бъде изразено чрез вероятност, намалена до много ниско число,... което никога не може да бъде нула“
Тази лекция ще подчертае, доколко основните стъпки за пре-дезинфекция и почистване на инструменти допринасят за намаляване на първоначалната микробна популация и по този начин за постигане на целевия SAL на 10-6.
Фазата на стерилизация „сама“ не е в състояние да елиминира  прекомерното микробно натоварване и да постигне тази цел.

Д-р Кристиан Стемпф, дм, Консултант по хигиена на W&H Group

Д-р Кристиан Стемпф, дм, Консултант по хигиена на W&H Group


Кристиан Стемпф работи в сферата на Европейската дентална индустрия. Занимава се с въпросите по превенция от инфекции и стерилизация повече от 20 години. Той е член на Френската и Европейската комисии и работни групи по хигиена, които извеждат първата Европейска норма за малки парни стерилизатори.
Кристиан е събрал ценни и важни познания чрез ежедневните си дейности и контакти с професионалисти по хигиена от целия свят. Той споделя този опит, предлагайки на търговците независими лекции по всички аспекти от темите стерилизация и превенция от инфекции пред специализирана публика.

oбратно към XIII научен конгрес на СРК на БЗС София