Д-р Кристиан Стемпф, дм, Консултант по хигиена на W&H Group


Д-р Кристиан Стемпф, дм, Консултант по хигиена на W&H Group
Кристиан Стемпф работи в сферата на Европейската дентална индустрия. Занимава се с въпросите по превенция от инфекции и стерилизация повече от 20 години. Той е член на Френската и Европейската комисии и работни групи по хигиена, които извеждат първата Европейска норма за малки парни стерилизатори.
Кристиан е събрал ценни и важни познания чрез ежедневните си дейности и контакти с професионалисти по хигиена от целия свят. Той споделя този опит, предлагайки на търговците независими лекции по всички аспекти от темите стерилизация и превенция от инфекции пред специализирана публика.