XIII научен конгрес на СРК на БЗС София


Биоминимална ендодонтия: Сигурно и ефективно


БиоМинималната Ендодонтия е изгряваща философия, която се фокусира върху запазването на естествените тъкани и прилагането на устойчиви практики. В медицинската практика тази философия придобива облик на подход предлагащ употребата на минимално инвазивни техники и технологии за постигане оптимални клинични резултати при минимално увреждане на човешкото тяло. В реалността на ендодонтията есенцията на биоминимализма с намира в запазването на зъбните структури като дентин и пулпа, съчетано с ефективното третиране на инфекцията.


Полето на регенеративната ендодонтия е обещаващо бъдеще, стараещо се да възстанови увредените структури и клетки в пулпно-дентиновия комплекс чрез биологично обосновани минимални процедури.
С нарастващите възможности на тъканното инженерство и технологии зъболекарите вече имат достъп до иновативни терапевтични опции, включително пулпната регенерация. 


Тази лекция задълбава в минимално биологичното ендодонтско лечение на витални или не зъби със завършен или незавършен растеж като се работи специфично към всеки случай с дългосрочно проследяване.
Същевременно ще изследваме и представим ограниченията и предимствата на регенеративната ендодонтска терапия и основната роля на биоминимализма и регенератвината ендодонтия.


Чрез осветяването на научните основи на биоминимализма и регенеративната ендодонтия тази има за цел да допринесе за разширяването на изследванията в тази област и да се застъпи за приемането на устойчиви и минимално инвазивни практики в ендодонтското лечение.

Проф. Тугба Тюрк

Проф. Тугба Тюрк


Тя е Професор в Катедрата по Ендодонтия къ Факултет по Дентална медицина, Университет ЕГЕ, Измир, Турция. Защитила докторска дисертация в същия университет.
Като преподавател тя работи със студенти и специализанти, също така и с докторанти.
Освен това чете лекции в Университет Сапиенца в Рим и Сводния Университет в Брюксел.


Проф. Тюрк е публикувала много статии, получила е много награди за научните си изследвания и е участвала в много национални и международни форуми. Освен това е и редактор на национални и международни журнали.


Член на Европейско ендодонтско общество, Турско ендодонтско общество и Общество по Стволови клетки и Клетъчни Лечения.


Д-р Тюрк е фокусирана върху биоминималната ендодонтия, регенеративната ендододнтия, дентални стволови клетки, тъканно инженерство и терапии на виталната пулпа. Нейната експертиза в тези полета и е дало възможност да води клинични регенеративни ендодонтски терапии включващи значим брой пациенти.Д-р Тюрк е публикувала много статии, получила е много научни награди и правила презентации включително на събития на  ESE, SIE, IES, BES, APEC, BDS, EDSI, MIDS.


oбратно към XIII научен конгрес на СРК на БЗС София