21-ви Научен конгрес на БЗС


Дигитален протокол при планиране на директни и индиректни възстановявания във фронта


В днешно време дигиталните технологии навлизат все повече в ежедневието на лекарите по дентална медицина и спестяват време и ресурс както на клинициста, така и на зъботехника,


оптимизират лечението и водят до предсказуеми резултати.


Използвайки предимствата им, ние можем по-добре да комуникираме с пациента, да визуализираме лечебния план, да тестваме проекта на бъдещите възстановявания, да обсъдим препарациите, възстановителните материали с пациента и с лабораторията.


В рамките на тази леция ще обсъдим протокола за дигитален Wax Up, прехвърлянето му в устата, дискусията с пациента и лабораторията за необходимите корекции и финалната естетична реставрация, която се извършва чрез стратификационна техника – послойно нанасяне на масите, водено от палатинален силиконов ключ.


Ще бъдат дискутирани техниките за нанасяне на композит, полиране и финални корекции на композитните възстановявания.

д-р Галена Матеева, СДМ

д-р Галена Матеева, СДМ


Научна степен: лекар по дентална медицина


Заемана позиция: Докторант в катедра Протетична Дентална Медицина, ФДМ, МУ-София


Образование: МУ-София, ФДМ – магистър по дентална медицина – 2019


Месторабота – The Top Dental Center


Интереси – естетичната дентална медицина, директни композитни възстановявания, протетична дентална медицина


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС