VII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2022г.


Безметални възстановявания-новият протетичен стандарт?


Настоящият прогрес в областта на денталната медицина създаде спектър от иновативни материали, широко използвани за безметални възстановявания. Изборът между композитни и керамични материали, еднокомпонетни и многокомпонентни структури, произведени чрез пресоване, фрезоване или триизмерно принтиране, създава нови лечебни възможности и предизвикателства.

В лекцията ще се изяснят индикациите за използване на безметални материали взависимост от техните механични и естетични качества. Ще се представят различните разновидности стъклокерамика и циркониев диоксид. Ще се разгледат изискванията към препарационната техника за обвивни коронки, онлей и овърлейвъзстановявания. Ще се разясни в детайли как да се направи правилен избор на циментиращ протокол и ще се представят резултатите от научно изследване за силата на адхезивната връзка при различни видове циментиращи средства.
Доц. Д-р Тодор Узунов,дм

Доц. Д-р Тодор Узунов,дм


Трудов стаж:

2015 - доцент в катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - София;
2008 - 2015 - асистент/ст.асистент/гл. асистент, катедра ПДМ, ФДМ, МУ - София.

Образование и обучение:

2009 - специалност Ортопедична стоматология;
2002 - висше образование, ФДМ, МУ-София.

Научна степен: ”Доктор” (2008)

Академични звания и длъжности:

2015 – Доцент;
2008 - 2015 – асистент/ст.асистент/гл. асистент;
2003 - 2008 – редовен докторант.

Други административни и обществени позиции:

От 2017 г. - Зам. председател на БЗС, Председател на комисията по комуникация на БЗС;
2019 г. – Президент на асоциация SDM;
2016 г. – член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ-София.

Научна дейност и научни трудове:

Организационен секретар на Българското научно дружество по дентална медицина;
Съосновател на Българско дружество по Пародонтология;
Автор и съавтор в над 70 научни публикации и трудове;
Съавтор в 3 учебници и учебни помагала.

Отличия:

Почетна диплома за най-добър докторантски проект от 2003-2005 от Ректора на МУ-София.

oбратно към VII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2022г.