IX научен конгрес на СРК на БЗС София


Особености и рискове при денталното лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания


Пациентите с някои сърдечно-съдови заболявания имат директни индикации за дентално лечение – това помага за превенцията на усложнения, и се налага особено за пациенти преди и след сърдечна хирургия. Въпреки това защо твърде често на такива пациенти не се обръща подходящо внимание от денталните лекари и невинаги получават своевременно лечение?

Отказа за лечение на пациенти със сърдечни заболявания в повечето неспециализирани клиники се дължи основно от страха на самия зъболекар от усложнения по време на лечението.

На второ място съставките на локалните анестетици повлияват сърцето, което още повече притеснява лекуващия да предприеме лечение. На трето място – не-малко дентални манипулации изискват забрана на лекарства, предписани на пациента във връзка с основното заболяване. Накрая, но не последно място, в нормална дентална клиника обикновено няма възможност за мониториране на сърдечната дейност ( кардиомонитор, монитор за кръвно налягане и т.н.), а също така няма и специалист анестезиолог-реаниматор, който да се намеси при случай на сърдечни усложнения.

Поради горните причини твърде често денталното лечение на подобни пациенти се предоставя в болнични условия, но само за лежащо болни. Разбира се при тежки случаи това е единствената възможност. Но, в не малък брой случаи, по-специално някои сърдечни проблеми денталните интервенции лечението е рутинно и не представлява заплаха за живота на пациента.

Всеки зъболекар е длъжен да разпознава най-честите сърдечни болести, а така също да може да предостави адекватна първа помощ. Въпреки това често зъболекаря не може да помогне.

Това обикновено е поради пропуски в теоретичната и моралната подготовка на същия за спешни ситуации. Често зъболекарят при среща с подобни пациенти усеща паника и неспособност за контрол над ситуацията, поради което отказва лечение и/или анестезия като ги насочва другаде.

Всичко това може да се избегне. Нужно е само да познаваме добре „врага“!!! Да изучаваме основните сърдечни заболявания, спешните ситуации асоциирани с тях, както и тяхното третиране.

Само когато денталният лекар знае стъпка по стъпка протокола на поведение при спешна ситуация той може спокойно и сигурно да се заеме с необходимото за пациента дентално лечение.
Д-р Михаил Шчербак

Д-р Михаил Шчербак


Асистент в Катедра по вътрешни болести секция Функционални методи във вътрешните болести на Московски Държавен Университет по Медицина и Дентална Медицина (МГУ)

2004 – 2011 – Завършва МГУ, специалност медицина

2011 – 2012 – Интернист в МГУ

От 2014 – функционална диагностика

2012 – 2017 – специализира вътрешни болести

От 2017 – асистент в Катедра по вътрешни болести, функционални методи за диагностика във вътрешните болести

От 2015 – участва в проект COMPASS към Университет St.Gallen, Швейцария

От 2015 – участва в проект GCP (NIDA Clinical Trials Network), САЩ


oбратно към IX научен конгрес на СРК на БЗС София