Д-р Кристиян Баччи


Д-р Кристиян Баччи Завършил през 1998 Дентална медицина и зъбно протезиране в университета в Падова, Италия

В същия университет защитава докторантура (PhD) и магистратура II степен по Седация и спешни състояния в денталната медицина

Специализира Орална хирургия в университета в Триесте.

Бил е Ръководител по дентална медицина в Службата за здравни услуги на провинция Тренто; в момента е Медицински ръководител по дентална медицина (заместник директор) на клиниката по дентална медицина към болничния отдел на университета в Падова.

Бивш директор (до 2015) на сектора по микроскопска и лазерна орална хирургия, а от 2016 директор на сектора за спешна помощ към болничния отдел на университета в Падова.

Отговорник за Амбулаторията по Патология, Орална медицина и Орално-дентална диагностика.

Преподавател в курса за обучение по Дентална медицина и зъбно протезиране в катедрите по

Зъбно-орална клиника (шеста година) и Патология и орална медицина (трета година).

Преподавател в курса за обучение по Орална хигиена, като отговаря за Зъбно-орална клиника (трета година). Всичко в университета в Падова

Автор на над 80 печатни публикации, национален и международен лектор.