Д-р Клеантис Манолакис


Д-р Клеантис Манолакис

Д-р Клеантис Манолакис е роден в гр.Солун,Гърция.През 1989г.завършва университета Албърт-Людвиг в град Фрайбург,Германия. Получава докторска степен в същия университет , в катедрата по Орална и Лицево- челюстна хирургия през 1991г. От 1993-1995г. завършва двугодишноследдокторантско обучение по фиксирано протезиране и имплантология в Центъра по Дентална медицина,Катедра по протезиране и Катедра по Орална Хирургия, в Университета в гр. Цюрих, Швейцария.. От 1995 има собствена практика специализирана в есететичната стоматолгия и имплантология в град Солун. От 2012 е касиер и настоящ президент на Гръцката Академия по Естетична Стоматология .Представител на Гърция в Европейското дружество по козметична стоматология. Водещ лидер на международни курсове и обучения.