Д-р Преслав Пенчев


Д-р Преслав Пенчев
Д-р Преслав Пенчев е роден в гр. Русе през 1991г. Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2016г. От същата година е назначен като асистент в катедра „Протетична дентална медицина“ към факултет „Дентална медицина“ при МУ-Варна. През 2018г. е асистент в катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина“ към ФДМ при МУ-Варна. През 2021 г. успешно придобива специалност „Протетична дентална медицина“, същата година придобива ОНС „Доктор“ и е назначен като главен асистент в катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина“ към ФДМ при МУ-Варна. Автор е на редица публикации на български и английски език.