Д-р Жасмина Миронова


Д-р Жасмина Миронова
Родена съм в София през 1978г.

Завършвам средното си образование през 1996г. През 1996г. започвам висше образование по дентална медицина в МУ-София Факултет по дентална медицина, което завършвам през 2002г.

През 2006г. започвам работа като редовен асистент в катедра Консервативно зъболечение към МУ-София във Факултета по дентална медицина. През 2010г. придобивам специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия. През този период имам участие в много конгреси и проекти, авторство и съавторство в български и чуждестранни статии. Владея английски и руски език.