Д-р Благовеста Янева, дм


Д-р Благовеста Янева, дм
Доц. Благовеста Янева се дипломира като лекар по дентална медицина в Медицински Университет - Пловдив през 2010 г. и защитава докторска степен с дисертационен труд на тема “Приложение на Er:YAG лазер при лечение на средно тежък хроничен пародонтит” през 2014 г.

През 2018 г. придобива специалност “Пародонтология и ЗОЛ” в МУ-Пловдив.

От 2010 г. д-р Янева работи с дентални лазери и в частната си
практика.
Д-р Янева е доцент към Катедрата по пародонтология и ЗОЛ на Факултет по дентална
медицина, МУ-Пловдив и част от екипа на Лазерния център към Научноизследователския институт на Медицински университет – Пловдив. Тя е активен член на Немското дружество по пародонтология, Българското дружество по пародонтология, Българското Дентално Лазерно Общество и Международното Общество по Лазерна Дентална Медицина.

Д-р Янева е представила повече от 20 научни разработки под формата на постери и орални презентации в България, Япония, Белгия, Франция, Испания, Македония, Китай и има над 20 публикации, свързани с пародонталните заболявания и тяхното лечение