VI научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив

От 09:00 21 април 2023 До 17:00 22 април 2023 ( Остава 21 дни )


За ЛДМ с второ членство в РК – Пловдив, присъстващи на място

не да

Начин на плащане
Плащане с карта
Плащане по банка

сума 30.00 лева

Събитието се организира от БЗС - Районна Колегия Пловдив | 032 630 618, 0885 650 641 | ssbplovdiv@abv.bg